17020858_Koukleumenopdebank.jpg

Locatie: Clubgebouw Tennisvereniging Akkrum

DatUm: woensdag 21 oktober om 20.00 uur


Alleen fysiek toegankelijk voor bestuur i.v.m. coronamaatregelen

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering van 27 maart 2019
4. Notulen extra algemene ledenvergadering van 29 nov. 2019
5. Jaarverslagen 2019
6. Financieel jaarverslag 2019
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
8. Begroting 2020
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Aftredend : Herman Bierma (Voorzitter) en Ernst Beek (Penningmeester)
Zij willen hun functies nog uitvoeren t\m maart 2021.
Vacatures:
- Voorzitter
- Penningmeester
- Jeugdcommissie (2 personen)
- Techniek (Wedstrijdleider / Vereniging coördinator)
- Onderhoudscommissaris
10. Rondvraag.

De agenda en de stukken vindt u onder deze link.

Agenda

08 juli 2022    19:00 -
Lesserstoernooi
09 juli 2022    08:00 - 17:00
Junior/seniortoernooi 2022
09 juli 2022    09:00 - 12:00
Klusochtend TVA
03 sept 2022    08:00 - 17:00
Clubkampioenschappen jeugd
17 sept 2022    09:00 - 12:00
Klusochtend TVA
17 sept 2022    14:00 - 17:30
Friesland Cup after party

tva winter