16040251_Rackets_in_tas_1200x300.jpg

Locatie: Clubgebouw Tennisvereniging Akkrum

DatUm: woensdag 21 oktober om 20.00 uur


Alleen fysiek toegankelijk voor bestuur i.v.m. coronamaatregelen

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering van 27 maart 2019
4. Notulen extra algemene ledenvergadering van 29 nov. 2019
5. Jaarverslagen 2019
6. Financieel jaarverslag 2019
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
8. Begroting 2020
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Aftredend : Herman Bierma (Voorzitter) en Ernst Beek (Penningmeester)
Zij willen hun functies nog uitvoeren t\m maart 2021.
Vacatures:
- Voorzitter
- Penningmeester
- Jeugdcommissie (2 personen)
- Techniek (Wedstrijdleider / Vereniging coördinator)
- Onderhoudscommissaris
10. Rondvraag.

De agenda en de stukken vindt u onder deze link.

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000