16040252_ballenstapel_1200x300.jpg

Informatie lidmaatschap tennisvereniging Akkrum                                       versie: 9

Hieronder vindt u informatie over:

KNLTB-ledenpas (let op: stuur pasfoto op)

Elk lid krijgt een pas van de landelijke tennisbond KNLTB. Pasfoto's voor die pas kunnen digitaal naar secretariaat@tvakkrum.nl worden gestuurd. Oude pasfoto's kunnen worden vervangen door een nieuw exemplaar op te sturen. Pasfoto's op papier kunnen bij de secretaris worden ingeleverd. Als u voor 1 februari een pasfoto inlevert, dan komt de pas nog op tijd voor de voorjaarscompetitie. Een officiële pasfoto is niet nodig. Alle competitiespelers moeten in elk geval een pas hebben die voorzien is van een foto.

De KNLTB draait een aantal keren paar jaar nieuwe passen: in maart en april elke week, daarna tot 1 oktober maandelijks. De rest van het jaar niet meer.

Passen kunnen worden afgehaald bij secretaris Kees Keuning, Sake Visserstrjitte 30 in Akkrum, tussen 18.30 en 19.00 uur. In de voorjaarsperiode kunnen ze tijdens de trainingsuren in het clubhuis worden opgehaald.

Sleutel tennispark

Leden kunnen tegen betaling van een borg van 15 euro een sleutel van het tennispark krijgen. Met die sleutel kunnen ze het toegangshek ontsluiten en de deur naar de kleedkamers en toiletten. De kantine is open tijdens toernooien, competitiewedstrijden, lessen of andere bijzondere gelegenheden. In overleg met bestuur en/of kantinecommissie kan de kantine ook op andere momenten open. Sleutels van het complex kunnen worden afgehaald of ingeleverd bij Paul Muskens, Boarnsterdijk 61 in Akkrum (06-21513767).

Introducé's

Niet-leden mogen maximaal drie keer met een lid van de vereniging proeftennissen. Ze betalen daarvoor vijf euro per keer, te voldoen op de bankrekening van de vereniging of contant bij een van de bestuursleden.

Baan huren

Niet-leden kunnen een of meerdere banen huren als er niet door de eigen leden wordt gespeeld. Baanhuur is 10 euro per uur, Borg van de sleutel 20 euro. Baan reserveren en sleutel ophalen kan bij Paul Muskens, Boarnsterdijk 61 in Akkrum (06-21513767)

 

Baan reserveren

Leden met een KNLTB-ledenpas kunnen op een beeldscherm in het clubgebouw de baan digitaal reserveren oftewel afhangen. Het digitale afhangbord hangt in de hal van het clubgebouw.

Afhangen op afstand kan alleen nog met je mobiel met de KNLTB ClubApp, dus niet meer via het oude www.afhangbord.nl.

Om op afstand te kunnen afhangen heb je 2 dingen nodig. Ten eerste een emailadres waarop je een uitnodiging kunt ontvangen om de KLNTB ClubApp. te gebruiken en daarnaast een mobiel waarop deze ClubApp geïnstalleerd kan worden.

Elk TVA lid krijgt op het bij TVA bekende email-adres een uitnodiging om de Clubapp te kunnen gebruiken. Heb je geen email ontvangen, informeer dan bij de secretaris van TVA of je emailadres nog klopt en/of vraag om een nieuwe uitnodiging. In deze email staat een link met ‘Kies Wachtwoord’. Door hierop te drukken kun je een wachtwoord aanmaken.  Daarna kun je met je mobiel op de google playstore (Android) of ios app store (Iphone) zoeken naar de KNLTB ClubApp en deze installeren. Na installatie open je de KNLTB ClubApp en zoek naar onze vereniging ‘T.V. Akkrum’ . Selecteer onze vereniging en vul je bondsnr en wachtwoord in. Als het inloggen goed gaat kun je nu een baan afhangen. Je hoeft maar 1x in te loggen met je mobiel, de volgende keer opent de KNLTB ClubApp direct.

Met de KNLTB ClubApp kun je naar banen afhangen, je eigen rating bekijken, je reserveringen bekijken en uitslagen en standen van de competitie bekijken. Ook kun je bij App instellingen *** kun je bijvoorbeeld je notificatie instellingen wijzigen.

30 min. voor de vastgelegde tijd dien je met je KNLTB pas in het clubgebouw je reservering te bevestigen. Druk het scherm aan (knop rechts onder) en haal je pas door de lezer en volg de instructies.

 

Contributies

De contributies zijn als volgt:                             Per maand         Per jaar

  • Senioren vanaf 18 jaar (zonder les):         € 12,75              € 153,- (via incasso)
  • Studenten (zonder les):                             € 7,75                € 93,-
  • Junioren tot 18 jaar (zonder les):               € 6,50                € 78,-

Het lidmaatschap loopt van januari tot december. De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. Via de website www.tvakkrum.nl kan eenvoudig een automatische incasso worden ingevuld.

                                                   

Geen incasso?

Leden die geen automatische incasso wensen, kunnen de jaarcontributie van 160 euro voor 1 mei  overmaken op het rekeningnummer NL71 RABO 0329 7836 45. Is dit bedrag niet voor 1 mei ontvangen, dan zal een herinnering worden verstuurd. De contributie wordt in dat geval verhoogd naar € 163,-  euro.

Tijdelijke onderbreking contributie

Een tijdelijke onderbreking van betaling van contributie of lesgeld als gevolg van zwangerschap, blessure of andere dringende reden is altijd mogelijk. Aanvraag via het contactformulier op de TV Akkrum website.

Lessen in 2020

Lessen kun je volgen als je lid bent van Tennisvereniging Akkrum.

Lessen senioren (vanaf 18 jaar)

  • Zomerles: 18 lessen van 1 uur van april t/m september. Kosten € 160,-
  • Winterles: 18 lessen van 1 uur van oktober t/m maart. Kosten € 160,-

Lessen Jeugd (tot 18 jaar)

  • Zomerles: 18 lessen van 50 min. van april t/m september. Kosten € 110,-
  • Winterles (8-10j): 18 lessen van 45 min. van oktober t/m maart. Kosten € 136,- (Hiervan worden 10 lessen in de sporthal gegeven)
  • Winterles (>10j): 18 lessen van 50 min. van oktober t/m maart. Kosten € 110,-

Zowel de zomerlessen als de winterlessen worden in 2x per automatische incasso geïnd. Voor een 2e les wordt 75% van het lesgeld berekend. In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

De regels betreffende uitgevallen lessen en inhalen staan in de ‘Lesregelementen’ .

Competitie Senioren

Senioren kunnen zich als team opgeven voor de KNLTB voor- of najaar-competitie. Ook zijn er zomer- en wintercompetities. Meer informatie op https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren  of vraag bij de competitieleider van TVA (zie website TVA) om meer informatie.

Competitie Jeugd

Nieuw binnen TV Akkrum is dat kinderen die les krijgen, automatisch meedoen met de KNLTB competitie. Ze trainen eerst een paar maanden en daarna starten ze met competitie. Uit ervaring en uit cijfers van de KNLTB blijkt dat kinderen die ook competitie spelen zich meer uitgedaagd voelen, ze meer plezier in tennis hebben en een groter team- en clubgevoel krijgen. Wat willen we nog meer!

Vanaf groen (10 t/m 12j) streven we ernaar om een team te formeren. Een team bestaat vanaf die kleur uit minimaal 4 spelers. Dat is in de praktijk niet altijd haalbaar.

Een aantal jeugdleden die al langer lid zijn, volgen alleen lessen. Ook voor hen gelden dezelfde argumenten om wél competitie te spelen. Zij zijn echter vrij in hun keuze.

Clubhuis

Het kantinegedeelte van het clubhuis is alleen open als bardienstmedewerkers aanwezig zijn. Tijdens toernooien en evenementen is dat altijd het geval. Tijdens de voor- en najaarscompetitie zorgen de competitieteams zelf voor de bardienst.

Vrijwilligerstaken

Leden van Tennisvereniging Akkrum worden geacht tenminste eenmaal per jaar een vrijwilligerstaak te draaien. Meest populair zijn de Klussendagen in het voor- en najaar. Het tenniscomplex wordt dan aan alle kanten opgepoetst. Gemiddeld ben je twee tot drie uren voor zo'n taak kwijt. Afgezet tegen de uren dat je zelf lekker kunt tennissen is dat natuurlijk heel weinig. Verder kunnen leden meehelpen in het bestuur of een van de commissies.

Nieuwsbrief

Elke 1 a 2 weken wordt er een digitale nieuwsbrief verstuurd naar degenen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Wil je je aan of afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via www.tvakkrum.nl aan/afmelden nieuwsbrief (links midden). Vul hier je naam en email adres in en druk op ‘aanmelden of afmelden’.

Agenda

15 mei 2021    13:00 - 16:30
Tenniskermis voor de jeugd
03 juli 2021    09:00 - 12:00
Klusochtend
22 aug 2021    10:00 - 17:00
Friesland Cup ronde 1 - uit tegen Schatzenburg
28 aug 2021    09:00 - 12:00
Klusochtend
05 sept 2021    10:00 - 17:00
Friesland Cup ronde 2
12 sept 2021    10:00 - 17:00
Friesland Cup ronde 3
02 okt 2021    09:00 - 12:00
Klusochtend

tva winter