17020858_Koukleumenopdebank.jpg

 

Hieronder vindt u informatie over:                                                                            versie: 14

 • KNLTB-ledenpas
 • Sleutel tennispark
 • Baan reserveren
 • Contributies en opzeggen lidmaatschap
 • Lessen
 • Competities senioren en jeugd
 • Clubhuis
 • Vrijwilligerstaken
 • Nieuwbrief
 • Introducés

 

KNLTB-ledenpas

Elk lid krijgt een pas van de landelijke tennisbond KNLTB. Pasfoto's voor die pas kunnen digitaal naar secretariaat@TvAkkrum.nl worden gestuurd. Oude pasfoto's kunnen worden vervangen door een nieuw exemplaar op te sturen. Pasfoto’s graag digitaal naar de secretaris sturen, een officiële pasfoto is niet nodig. In de KNLTB Clubapp op je telefoon kun je ook een pasfoto maken die (na goedkeuring door secretaris) gebruikt wordt voor de ledenpas.

Alle competitiespelers moeten in elk geval een pas hebben die voorzien is van een foto. De jeugd die meedoet aan de rood en oranje Tenniskids-competitie: hier is geen ledenpas voor nodig.

De KNLTB maakt een aantal keren paar jaar nieuwe passen: in maart en april elke week, daarna tot 1 oktober maandelijks. De rest van het jaar niet meer.

Passen kunnen worden afgehaald bij secretaris Niels van der Veen, Ljouwerterdyk 45 in Akkrum, tussen 18.30 en 19.00 uur. In de voorjaarsperiode kunnen ze tijdens de trainingsuren in het clubhuis worden opgehaald.

Sleutel tennispark

Leden kunnen tegen betaling van een borg van € 15,- een sleutel van het tennispark krijgen. Met die sleutel kunnen ze het toegangshek ontsluiten en de deur naar de kleedkamers en toiletten. De kantine is open tijdens toernooien, competitiewedstrijden, lessen of andere bijzondere gelegenheden. In overleg met bestuur en/of kantinecommissie kan de kantine ook op andere momenten open. Sleutels van het complex kunnen worden afgehaald of ingeleverd bij Niels van der Veen, Ljouwerterdyk 45 in Akkrum (06-30871914).

Baan reserveren

Afhangen van banen kan met je mobiel met de KNLTB ClubApp. Voor de handleiding digitaal afhangen, klik hier.

Contributies 2022

De contributies zijn als volgt:                                            per maand         per jaar

 • Senioren vanaf 18 jaar (zonder les):                         € 12,75               € 153,- (via incasso)
 • Studenten (zonder les):                                             € 7,75                 € 93,-
 • Junioren tot 18 jaar (zonder les):                               € 6,50                 € 78,-
 • Junioren tot 18 jaar (met les). Deze maken gebruik van het ‘Alles in 1’ pakket. Informatie en voorwaarden, zie bij de lessen hieronder.

Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december. De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. Via de link aanmelden lidmaatschap kan eenvoudig een automatische incasso worden ingevuld.

                                      

Tijdelijke onderbreking contributie

Een tijdelijke onderbreking van betaling van contributie of lesgeld als gevolg van zwangerschap, blessure of andere dringende reden is mogelijk. Opschorting van contributie vindt plaats vanaf de 2e maand na de maand waarin de opschorting is verzocht en akkoord bevonden. Voorbeeld: 10 juli opschorting aangevraagd voor blessure, dan vanaf september opschorting van contributie. Aanvraag via het contactformulier op de website van Tennisvereniging Akkrum, klik hier.

Opzeggen lidmaatschap

Een nieuw lid is altijd minimaal 1 jaar lid. Hierna is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Dit kan alleen schriftelijk, per email aan secretariaat@TvAkkrum.nl of via de website (klik hier) gebeuren. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de maand opvolgend op de maand waarin is opgezegd. Voorbeeld: 10 juli opzegging, dan eindigt 31 augustus het lidmaatschap en wordt de contributie afgerekend naar die datum.

Lessen in 2022

Lessen kun je alleen volgen als je lid bent van Tennisvereniging Akkrum.

Lessen senioren (vanaf 18 jaar)

 • Zomerles: 18 lessen van 1 uur van april t/m september. Kosten € 160,-
 • Winterles: 18 lessen van 1 uur van oktober t/m maart. Kosten € 160,-

Zowel de zomerlessen als de winterlessen worden in twee keer per automatische incasso geïnd.

Lessen jeugd (tot 18 jaar) is onderdeel van het 'Alles in 1’-pakket

Jeugd ‘Alles in 1’-pakket. (actief per 1 april 2022)

 • Lidmaatschap Tennisvereniging Akkrum
 • KNLTB-pas
 • Hele jaar vrij tennissen
 • Automatische deelname aan:
  • Clubactiviteiten
  • Clubkampioenschappen
  • voor- en najaar competitie
 • Zomerles: 18 lessen van 50 minuten van april t/m september.
 • Winterles (8-10jaar): 18 lessen van 45 minuten van oktober tot en metm maart. Hiervan worden 10 lessen in de sporthal gegeven.
 • Winterles (>10jaar): 18 lessen van 50 minuten van oktober tot en met maart.

Kosten ‘Alles in 1’-pakket

 • Jeugd tot en met 17 jaar: € 28,50 per maand
 • 2e les per week: € 15,00 per maand extra
 • Toeslag lessen in de hal tijdens winterlessen (okt t/m mrt) € 6,50 per maand extra

Het ‘Alles in 1'-pakket wordt maandelijks per automatische incasso geïnd.

Opzeggen schriftelijk 1 maand voor het eind van de lessenreeks.

Het is ook mogelijk om twee keer per week tennisles te krijgen. De tennistrainer kan meer vertellen over de mogelijkheden. Indien je 2x per week een lesserie hebt, betaal je voor de tweede lessenreeks 75 procent van het normale lesgeld. Deze regel hanteren we om jeugd te stimuleren twee keer per week te lessen.

In de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen tennisles gegeven.

De regels betreffende uitgevallen lessen en inhalen staan in de lesreglementen, klik hier.

Afzeggen voor een les kan rechtstreeks via de tennistrainer.

 

Competitie senioren

Senioren kunnen zich als team opgeven voor de KNLTB voor- of najaar-competitie. Ook zijn er zomer- en wintercompetities. Meer informatie op alles-over-tennis  of vraag bij de competitieleider van Tennisvereniging vcl@TvAkkrum.nl om meer informatie.

Competitie jeugd

Nieuw binnen Tennisvereniging Akkrum is dat kinderen die les krijgen, automatisch meedoen aan de KNLTB-competitie zonder extra kosten. Ze trainen eerst een paar maanden en daarna starten ze met competitie.  Uit ervaring en uit cijfers van de KNLTB blijkt dat kinderen die ook competitie spelen zich meer uitgedaagd voelen, ze meer plezier in tennis hebben en een groter team- en clubgevoel krijgen. Wat willen we nog meer!

Vanaf groen (10 tot en met 12 jaar) streven we ernaar om een team te formeren. Een team bestaat vanaf die kleur uit minimaal vier spelers. Dat is in de praktijk niet altijd haalbaar.

Een aantal jeugdleden die al langer lid zijn, volgen alleen lessen. Ook voor hen gelden dezelfde argumenten om wél competitie te spelen. Zij zijn echter vrij in hun keuze.

 

Clubhuis

Het kantinegedeelte van het clubhuis is alleen open als de zogeheten bardienstverantwoordelijke aanwezig is. Tijdens toernooien en evenementen is dat altijd het geval. Tijdens de voor- en najaarscompetitie zorgen de competitieteams zelf voor de bardienst. Daarbij is een van de teamleden verantwoordelijk voor de uit te voeren bardiensttaken

 

Vrijwilligerstaken

Tennisvereniging Akkrum draait op inzet van vrijwilligers, leden en ouders. We doen het samen. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging. We verwachten dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Leden van Tennisvereniging Akkrum worden geacht tenminste eenmaal per jaar een vrijwilligerstaak te draaien. Meest populair zijn de Klussendagen in het voor- en najaar. Het tenniscomplex wordt dan aan alle kanten opgepoetst. Gemiddeld ben je twee tot drie uren aan zo'n taak kwijt. Afgezet tegen de uren dat je zelf lekker kunt tennissen is dat natuurlijk heel weinig. Verder kunnen leden meehelpen in het bestuur of een van de commissies.

Oudere kinderen worden zo nu en dan ook ingedeeld voor klussenochtenden om het park mooi te houden voor ons allemaal.

Ouders wordt regelmatig gevraagd om te ondersteunen bij activiteiten. Voor de competitie regelen zij zelf het vervoer en worden ze ingedeeld voor een bardienst. En natuurlijk zijn ook zij welkom om mee te draaien in het bestuur of een van de commissies.

 

Nieuwsbrief

Tennisvereniging Akkrum kent twee nieuwsbrieven.

 • Algemeen
  Met regelmaat verschijnt een digitale nieuwsbrief van Tennisvereniging Akkrum met relevant nieuws voor iedereen. Nagenoeg alle berichten zijn is ook op de website www.tvakkrum.nl terug te vinden. 
 • Jeugd
 • Er is een speciale nieuwsbrief voor de jeugd. Hierin staat alle nieuws die relevant is voor de jeugd. Denk aan info over de competitie, de lessen en activiteiten. De club zorgt ervoor dat de nieuwsbrief naar het emailadres van de ouders verstuurd wordt.

Voor de algemene nieuwsbrief dien je je zelf aan (of af) te melden. Dit kan via de website van Tennisvereniging Akkrum, klik hier.

 

Introducés

Leden mogen met één of meer introducés tennissen. Het meespelend lid dient per introducé per uur € 5,00 te voldoen op de bankrekening NL71 RABO 0329 7836 45 van Tennisvereniging Akkrum of - ls de kantine open is - direct via het pinapparaat af te rekenen.

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000