16040252_ballenstapel_1200x300.jpg
Tennisvereniging Akkrum                                                                                                                           
Ulbe Twijnstrawei 29
8491 CJ Akkrum
 
Bankrekening NL71 RABO 0329 7836 45
KVK 40000515
Opgericht in 16 november 1977
 
Bestuursleden
Tennisvereniging Akkrum heeft een dagelijks bestuur dat momenteel uit vijf mensen bestaat.
 
Voorzitter
Rikus Rudolphi
  06-18817351 voorzitter@tvakkrum.nl
Secretaris Niels van der Veen Ljouwerterdyk 45 06-30871914 secretariaat@tvakkrum.nl
Penningmeester Geert Couperus   06-14848220 penningmeester@tvakkrum.nl
Wedstrijd Willem Kraaij   06-10954020 tc@tvakkrum.nl
Algemeen Simon de Roo      
Jeugd       jeugdcommissie@tvakkrum.nl
 
Commissies
Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een groot aantal commissies. In onderstaande lijst:
 
Technische Commissie: beoordeelt niveau waarop leden spelen en organiseert clubkampioenschappen. Beheerder digitaal afhangbord. Organisatie tennislessen.
Vacature: per direct
 
Kantinecommissie: bewaakt zorgvuldig het interieur van 'het gezelligste clubgebouw van Friesland' en bevoorraadt de kantine.
Renate van der Velde en Erick Kroeze  kantinecommissie@tvakkrum.nl
 
ActiviteitenCommissie: organiseert en assisteert bij feesten en partijen, samen met een ploegje losse leden.
Froukje Porte, Mienewei 21, Nes 06-34489969 ac@tvakkrum.nl
 
Sponsorcommissie: genereert extra inkomsten
Douwe Wiebe Beek  06-21233874
Elly Heerschop 06-39559403
Wim van Tricht, Rogmounepaed 1, 0566-653746
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 sponsorcommissie@tvakkrum.nl
 
Competitieleider: VCL (Verenigings Competitie Leider) contactpersoon vereniging met KNLTB en competitieteams
Willem Kraaij,  06-10954020 vcl@tvakkrum.nl
 
Toernooicommissie: organiseert diverse tennistoernooien
Anne Sijbesma, Melkerspaed 6, 651519, a.sijbesma2@chello.nl
 
Jeugdcommissie: organiseert de KNLTB jeugdcompetitie en activiteiten voor de jeugd 
Taeke Westra, 06-83550106
Mariska Spaanderman
Annelien Siebenga
Vacature
 
Redactiecommissie: verzorgt de inhoud van clubblad, nieuwsbrieven en website www.tvakkrum.nl; bewaken van de huisstijl
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 redactie@tvakkrum.nl
 
Trainingscoördinator: coördineert inschrijving van de lessen, overlegt met trainer over trainingsbeleid en begeleidt nieuwe leden.
Vacature: per direct
 
Trainer: Allround Tennisschool "TennisOrganisatie Meulman" 
Wilfred Meulman Heerenveen, 06-54352051, trainer@tvakkrum.nl
 
Commissie Groenonderhoud: doet alle groenonderhoud rond de banen
- Tjalf Vermij
 
Gebouwenonderhoud: draagt zorg voor technisch onderhoud van het clubgebouw en bijgebouwen
- Het bestuur neemt de taken van de onderhoudscommissie waar zolang er geen vaste bezetting is.
-
 
 
 
Versie 13 - aangepast door AJH op 20 december 2023

Agenda

08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000