header-tennisballen.jpg

Op deze pagina vindt u informatie over de ledenpas, sleutel, baan reserveren, baan huren, introducé's, contributies, kantine.

Kom weer eens op deze pagina terug, want de informatie wordt op gezette tijd aangepast, vernieuwd of aangevuld.

KNLTB-ledenpas (let op: stuur pasfoto op)

Elk lid krijgt een pas van de landelijke tennisbond KNLTB. Pasfoto's voor die pas kunnen digitaal naar secretariaat@tvakkrum.nl worden gestuurd. Oude pasfoto's kunnen worden vervangen door een nieuw exemplaar op te sturen. Pasfoto's op papier kunnen bij de secretaris worden ingeleverd. Als u voor 1 februari een pasfoto inlevert, dan komt de pas nog op tijd voor de voorjaarscompetitie. Een officiële pasfoto is niet nodig.

Alle competitiespelers moeten in elk geval een pas hebben die voorzien is van een foto.In februari vindt de uitlevering van de dat jaar geldende passen plaats. De KNLTB draait een aantal keren paar jaar nieuwe passen: in maart en april elke week, daarna tot 1 oktober maandelijks. De rest van het jaar niet meer.

Passen kunnen worden afgehaald bij secretaris Kees Keuning, Sake Visserstrjitte 30 in Akkrum, tussen 18.30 en 19.00 uur. In de voorjaarsperiode kunnen ze tijdens de trainingsuren in het clubhuis worden opgehaald.

Sleutel tennispark

Leden kunnen tegen betaling van een borg van 15 euro een sleutel van het tennispark krijgen bij de secretaris. Met die sleutel kunnen ze het toegangshek ontsluiten en de deur naar de kleedkamers en toiletten. De kantine is open tijdens toernooien, competitiewedstrijden, lessen of andere bijzondere gelegenheden. In overleg met bestuur en/of kantinecommissie kan de kantine ook op andere momenten open.

Sleutels van het complex kunnen worden afgehaald of ingeleverd bij secretaris Kees Keuning, Sake Visserstrjitte 30 in Akkrum, tussen 18.30 en 19.00 uur.

Introducé'sNiet-leden mogen maximaal drie keer met een lid van de vereniging proeftennissen. Ze betalen daarvoor vijf euro per keer, te voldoen op de bankrekening van de vereniging of contant bij een van de bestuursleden.
Baan hurenNiet-leden kunnen een of meerdere banen huren als er niet door de eigen leden wordt gespeeld.
Baan reserveren op Afhangbord.nlLeden met een KNLTB-ledenpas kunnen op een beeldscherm in het clubgebouw de baan digitaal reserveren oftewel afhangen. Het digitale afhangbord hangt in de hal van het clubgebouw. Op www.afhangbord.nl en op de mobiele app kan tot vijf dagen voordat er gespeeld wordt een baan worden gereserveerd.
Wil je reserveren dan moet je eerst een wachtwoord opgeven via de website: http://www.afhangbord.nl/content/html/31.asp
Vul hier je KNLTB-lidnummer in en druk op versturen.
Binnen een aantal minuten ontvang je via je email een wachtwoord.
Nu kun je via www.afhangbord.nl en de app een baan reserveren door op afhangbord te klicken en daarna op nieuwe reservering. Geef de naam op van je medespelers (wordt automatisch aangevuld met bekende namen) en druk op verder. Nu kun je een dag selecteren een tijd en een baan. Als laatste druk je op bevestigen om de baan vast te leggen.
Dertig minuten voor de vastgelegde tijd dien je met je KNLTB-pas in het clubgebouw je reservering te bevestigen. Druk het scherm aan (knop rechts onder) en haal je pas door de lezer en volg de instructies.

  

Contributies

De contributies voor 2019 zijn als volgt:

Per maand Per jaar
Senioren vanaf 18 jr (zonder les) €12,75 €153,00
Junioren tot 18 jaar (zonder les) €  7,75 €  93,00

Het lidmaatschap loopt van januari tot december. De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. Via de website www.tvakkrum.nl kan eenvoudig een automatische incasso worden ingevuld.  

Geen incasso?

Leden die geen automatische incasso wensen, kunnen de jaarcontributie van 160 euro voor 1 mei overmaken op het rekeningnummer NL71 RABO 0329 7836 45. Is dit bedrag niet voor 1 mei ontvangen, dan zal een herinnering worden verstuurd. De contributie wordt in dat geval verhoogd naar 163 euro.

Tijdelijke onderbreking contributie

Een tijdelijke onderbreking van betaling van contributie of lesgeld als gevolg van zwangerschap, blessure of andere dringende reden is altijd mogelijk. Aanvraag via het contactformulier op de TV Akkrum website. 

Tijdelijke onderbreking contributieEen tijdelijke onderbreking van betaling van contributie of lesgeld als gevolg van zwangerschap, blessure of andere dringende reden is altijd mogelijk. Aanvraag via het contactformulier op deze site. 

Kantine

Het kantinegedeelte van het clubhuis is alleen open als bardienstmedewerkers aanwezig zijn. Tijdens toernooien en evenementen is dat altijd het geval. Tijdens de voor- en najaarscompetitie zorgen de competitieteams zelf voor de bardienst.  

 Introductieavond nieuwe leden

Voor nieuwe leden wordt eenmaal per jaar een informatiebijeenkomst georganiseerd, compleet met bardienstinstructie, AED-instructie en borrel met bitterballen.

Vrijwilligerstaken

Leden van Tennisvereniging Akkrum worden geacht tenminste eenmaal per jaar een vrijwilligerstaak te draaien. Meest populair zijn de Klussendagen in het voor- en najaar. Het tenniscomplex wordt dan aan alle kanten opgepoetst. Gemiddeld ben je twee tot drie uren voor zo'n taak kwijt. Afgezet tegen de uren dat je zelf lekker kunt tennissen is dat natuurlijk heel weinig. Verder kunnen leden meehelpen in het bestuur of een van de commissies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessen 2019

Lessen kun je volgen als je lid bent van Tennisvereniging Akkrum.

Lessen senioren (vanaf 18 jaar)

Zomerles: 18 lessen van 1 uur van april t/m september. Kosten 160,- Winterles: 18 lessen van 1 uur van oktober t/m maart. Kosten 160,-

Lessen Jeugd (tot 18 jaar)

Zomerles: 18 lessen van 50 min van april t/m september. Kosten € 110,-

Winterles (8-10j): 18 lessen van 45 min. van oktober t/m maart. Kosten 136,-Hiervan worden 10 lessen in de sporthal gegeven.

Winterles (>10j): 18 lessen van 50 min. van oktober t/m maart. Kosten  110,-

Zowel de zomerlessen als de winterlessen worden in 2x per automatische incasso geïnd.

Voor een 2e les per week wordt 75% van het lesgeld berekend.

Agenda

20 juni 2020    09:00 - 00:00
Klussenochtend
21 juni 2020    13:00 - 18:00
Junior/seniortoernooi 2020
30 aug 2020    08:00 - 17:00
Clubkampioenschappen Jeugd 2020
01 sept 2020    08:00 - 17:00
September: Clubkampioenschappen senioren 2020
07 sept 2020    08:00 - 17:00
Start Voorjaarscompetitie 2020
26 sept 2020    09:00 - 00:00
Klusochtend
29 sept 2020
Boarnsterhimtennistoernooi 2020
25 okt 2020    08:00 - 17:00
Slotdag Voorjaarscompetitie 2020
12 dec 2020    13:00 - 17:00
Pannenkoekentoernooi 2020

tva winter