header-toss.jpg

De geschiedenis van Tennisvereniging Akkrum begint in het jaar 1977. Op 16 november van dat jaar werd de oprichtingsakte getekend.

Het gemeentebestuur van Utingeradeel had in 1974 besloten om de sportvelden, die tot dan in Akkrum-oost lagen, te verplaatsen naar de UT-wei, aan de andere kant van Akkrum. Het ging om voetbalvelden en een ijsbaan. Tijdens het maken van de plannen bleek er ook nog ruimte voor een tennisbaan te zijn. Dat was de directe aanleiding tot het ontstaan van de Tennisvereniging Akkrum.

In die tijd werkte in het gemeentehuis aan de Galemaleane (tegenover het station in Akkrum) per 1 januari 1974 ene Herman Bierma, die in zijn sollicitatiebrief had vermeld dat hij bestuurslid was van de Tennisvereniging Winsum (Gr). De burgemeester of de gemeentesecretaris kon zich dat nog herinneren. Zo werden snel de nodige contacten gelegd met als resultaat dat een groepje tennisenthousiastelingen wel het initiatief wilde nemen om een tennisclub op te richten. Een oproep in de gemeentelijke krant “Het Klaverblad”, de voorloper van de De Mid-Frieslander en Middelpunt, leidde tot voldoende reacties om groen licht te krijgen van het gemeentebestuur.

De feitelijke oprichting vond plaats in een bijeenkomst in hotel-café-restaurant Goerres in Akkrum. De initiatiefnemers kregen alle steun om de plannen verder uit te werken. Het eerste bestuur bestond uit:

Han Bakker (voorzitter)
Joyce van der Laaken, secretaris
Jan Mintjes, penningmeester
Jetty Postma, lid
Herman Bierma, lid

De statuten werden gratis opgesteld door notaris W. Vellinga uit Akkrum.


In de oprichtingsvergadering werden de leden aangemeld, het bestuur benoemd, de trainer voorgesteld, de contributies vastgesteld, de begroting goedgekeurd. Het bestuur kreeg machtiging om een clubgebouwtje te realiseren. Voor de financiering werden renteloze leningen van 100 gulden per stuk uitgegeven. De kosten van een clubgebouw werden op 30.000,00 gulden begroot. Daarvoor kreeg de vereniging twee kleedkamers, toiletten en een kleine kantine. Het buitenterras kreeg een overkapping tegen regen.

Het nieuwe clubgebouw werd ontworpen door ons lid Antonia Veldhuis. Zij was bouwkundige en werkte bij de provincie Friesland. Haar partner Dirk Winius, uiteraard ook lid van de vereniging, werkte als uitvoerder bij bouwbedrijf Friso in Sneek. Dirk regelde een paar “aanpakkers” bij Friso en in een paar weken tijd werd het ineuwe clubgebouw uit de grond gestampt. Dat moest ook wel want de gemeente had inmiddels de beide gravelbanen gereed en was al bezig met de het plaatsen van de netten, palen, waterslangen en aanschaf van heuse umpirestoelen). Om competitie te kunnen spelen moest het gebouwtje tijdig klaar zijn. Dat lukte. Het gebouwtje heeft dienst gedaan tot de nieuwe, prachtige accommodatie in 2004 werd gerealiseerd.

Het bestuur vergaderde vooral in het begin intensief. Van alles moest in korte tijd worden geregeld: van het regelen van de inventaris van het clubgebouw tot de aanmelding van de vereniging bij de KNLTB, de inschrijvingen voor de competitie. De bijeenkomsten vonden om de beurt plaats bij een van de bestuursleden.

Het eerste bestuur heeft een paar jaar gefunctioneerd, maar door verhuizingen van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en een lid dat opeens wilde volleyballen werd het tweede bestuur gevormd door

Arie Brink (nu in Heerenveen maar toen woonde nog in Akkrum) als voorzitter
Jetty Postma, secretaris,
Christie Atema, later ook secretaris
en Ernst Beek, penningmeester

 

En het nieuwe clubgebouw, dat in de winter van 2003/2004 door de leden is gebouwd.

 

Agenda

30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000