16040252_ballenstapel_1200x300.jpg

17020858 TA Maandagochten 60 plus Vierdamesopbankjeindekou 400Op de jaarlijkse teldatum - 1 april 2017 - telde Tennisvereniging nog 198 leden, maar drie weken later steeg dat aantal tot 202. Vier nieuwe leden hadden zich in de weken er na opgegeven. De daling past in de landelijke trend, waarin de belangstelling voor de tennissport afneemt. De leden van de tennisvereniging komen niet alleen uit Akkrum en Nes maar ook Terherne, Haskerdijken en andere dorpen uit de omgeving.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie begin januari toonde voorzitter Herman Bierma zich nog redelijk optimitisch. Het leek er op dat het ledental van Tennisvereniging Akkrum redelijk stabiiel bleef. Op 1 april 2016 stonden er nog 221 namen op de ledenlijst. In de glorietijden speelden 330 mensen in verenigingsverband op de tennisbanen aan de Ulbe Twijnstra-wei.

 

Agenda

30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000