header_corona_afstand_houden_300.jpg

201021 TVA ALV in coronatijd 450Een heel bijzondere ledenvergadering heeft Tennisvereniging Akkrum in 2020 gehad. Als gevolg van de coronapandemie waren de bijna 190 leden niet welkom in het clubgebouw. Met de maatregel konden eventuele besmettingen worden voorkomen. Een schriftelijke algemene ledenvergadering was het alternatief. De leden konden van tevoren uitsluitend schriftelijk op de toegestuurde en online gepubliceerde stukken reageren. Als op een agendapunt geen opmerkingen of bezwaren waren binnengekomen, dan werden ze geacht te zijn aangenomen.

,,Met lijfelijk aanwezige leden was een reguliere vergadering vanwege de corona-perikelen domweg niet verantwoord. Er is volstrekt onvoldoende ruimte in het clubgebouw om een ALV veilig te organiseren’’, aldus voorzitter Herman Bierma in een toelichting. Met mondkapjes op en op anderhalve meter afstand van elkaar behandelden hij, secretaris Kees Keuning, penningmeester Ernst Beek en bestuurslid Herman Stokman alle punten van de agenda.

De grote stamtafel en de andere cafétafels waren tegen elkaar aan geschoven om die afstand te creëren. Koffie werd niet geschonken, iets anders evenmin, want de kantine was sinds de nieuwste landelijke coronamaatregelen op 14 oktober 2020 gesloten.

Alleen de vier bestuursleden waren woensdagavond 21 oktober 2020 aanwezig, een half jaar later dan gewoonlijk. Ook in het voorjaar gooide het coronavirus roet in het eten en werd de algemene ledenvergadering tot nader order uitgesteld.

Een klein aantal leden had zijn of haar punten voorafgaand aan de ledenvergadering naar voorzitter Herman Bierma gestuurd. Zij kregen direct of krijgen nog antwoord op hun vragen. Formeel is de bijeenkomst van 21 oktober een vergadering van het bestuur, waarin vragen en opmerkingen van de leden zijn behandeld. Als zodanig zijn ze ook genotuleerd.

Vragen over aflossingen
Naar aanleiding van een vraag van Liesbeth van der Heide vertelde voorzitter Bierma dat de tennisclub in 2019 3000,00 euro minder heeft afgelost dan waartoe de algemene ledenvergadering eerder had besloten. Reden is dat een lening van de Rabobank in dat jaar afliep. In de loop van 2019 zou de lening, waarvoor een aflossingsverplichting van € 3000 per jaar bestond, volledig zijn afgelost. Om de resterende extra aflossing van € 3000 te kunnen doen moest de tweede hypotheek volledig aflossingsvrij worden omgezet. Vanwege de aanschaf van de led-verlichting voor alle banen én de onzekerheid wat de vereniging op dat moment zelf kon betalen, ruim een half jaar mee gewacht. Nu heeft de tennisvereniging nog één lening van 100.000,00 euro, die de komende vijftien jaar lineair wordt afgelost. De vereniging heeft nog voldoende financiële ruimte voor investeringen in de toekomst.
 
Led-lampen
In de vergadering kwam ook naar voren dat een bedrag van 6290,47 euro in de balans van 2019. Dat bedrag werd in december 2019 aan de leverancier van de led-verlichting betaald bij het afsluiten van de leveringsovereenkomst. De feitelijke aanleg van de installatie was in 2020.

Voorzitter Herman Bierma )r' en secretaris Kees Keuning in corona-opstelling.

201021 TVA ALV in coronatijd 3 450

Op anderhalve meter van elkaar: penningmeester Ernst Beek (r) en bestuurslid Herman Stokman

201021 TVA ALV in coronatijd 2 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's: Noordoost.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000