15112152_nacht_1200x300.jpg

201117 TVA drainage loze leidingen baan 3 450Alle drainagebuizen van Tennisvereniging Akkrum zijn boven water. Tijdens een eerste speurtocht op vrijdag 13 november 2020 kwamen die van de banen 1 en 2 tevoorschijn. De afvoerpijpen van baan drie werden ook opgegraven, maar die bleken na twee meter te zijn afgedopt. Na een tweede zoektocht blijkt dat de circa zeven doorspoelputten van baan drie in het trainingsveld van Voetbalvereniging Akkrum liggen.

Geert Couperus, Rikus Rudolphi en Herman Bierma vonden de eerste put op zo’n twee meter afstand van het hek. Naar verwachting liggen de anderen op eenzelfde afstand, in het groene gras van het trainingsveld. Vandaar lopen evenveel drainagebuizen evenwijdig aan elkaar onder baan drie door naar de scheiding met de banen twee en drie.

De vondst betekent dat het doorspoelen van de drainage daadwerkelijk kan plaatsvinden. Een eerdere poging strandde, omdat de spuit te zwaar was en de slang te stug. Komende dinsdag 8 december 2020 gaat een ploeg vrijwilligers zelf aan de slag met een gehuurde spuit met flexibele slang en regelbare druk. Daarmee wordt flink op de kosten van het inschakelen van een extern bedrijf bespaard. Vrijwilligers graven dinsdagochtend als eerste de putten op. Het schoonspuiten begint bij de banen 1 en 2, daarna volgt eenzelfde actie vanaf het trainingsveld onder baan 3.

De intensieve speurtocht naar de drainage was het gevolg van het missen van een plattegrond met daarop alle gegevens. Ze zijn destijds gemaakt door de Ingenieursbureau Oranjewoud, die de baan in 2007 aanlegde en later opging in de Antea Groep. Een woordvoerder vertelde dat daar geen tekeningen meer zijn én dat ze destijds aan een bestuurslid van de tennisvereniging zijn overhandigd. In het archief van de tennisclub zijn ze niet meer te vinden. Reden voor Geert Couperus om een nieuwe plattegrond te tekenen met daarop de precieze plek van alle doorspoelputten.

Bij de foto’s:

Doorgesneden drainagebuizen aan de kopse kant van baan drie. Ze zijn nog wel aangesloten op doorspoelputten en verbonden met de centrale afvoer van hemelwater.

Foto: Noordoost.nl

Lees ook:

Schoonspuiten drainage tennisbanen voortijdig gestopt

 

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000