header-tennesracket-jongeren.jpg

201021 TVA ALV in coronatijd 450Net als vorig jaar wordt de algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Akkrum in 2021 ook zonder leden gehouden. Via de mail kunnen ze wel meepraten over de onderwerpen, die voor de vergadering op woensdag 7 april 2021 op de agenda staan. Reacties kunnen tot uiterlijk 72 uren daarvoor – dus zondag 4 april om 19.30 uur – worden ingestuurd, liefst eerder. Alle vergaderstukken van de tweede alv in coronatijd zijn via de link onder aan dit bericht te bekijken. Reacties kunnen naar secretariaat@tvakkrum.nl.

,,Opnieuw en hopelijk voor de laatste keer zijn we vanwege het corona-virus gedwongen de algemene ledenvergadering niet fysiek te laten plaatsvinden. We sturen de leden alle stukken daarom via de mail. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan ontvangen we die liefst een week van tevoren’’, aldus voorzitter Herman Bierma, die zijn tweede en laatste covid-vergadering leidt. Als de leden akkoord gaan wordt Rikus Rudolphi zijn opvolger. Ook penningmeester Ernst Beek neemt die avond afscheid. Geert Couperus is zijn beoogd opvolger.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen digitale Zoom-, Meet- of Teamsvergadering te organiseren. De wijze waarop de algemene ledenvergadering van 2020 is verlopen, kon de goedkeuring van verreweg de meeste leden wegdragen. Tegen de wijze van vergaderen zijn geen protesten binnengekomen.

Net als vorig jaar beantwoordt het bestuur alle tijdig ingediende reacties binnen twee dagen, uiterlijk een dag voor de vergadering. De vragen zelf, de opmerkingen en bezwaren en de beantwoording daarvan worden per mail aan alle leden toegezonden. Zo nodig zal er een digitale stemming per e-mail plaatsvinden. Zijn er bij een agendapunt geen vragen, opmerkingen of bezwaren ingediend, dan is het voorstel dat bij dat agendapunt hoort aangenomen, vastgesteld of goedgekeurd. Zijn er voor de voorgedragen kandidaat -bestuursleden geen tegenkandidaten ingediend, dan worden zij geacht te zijn benoemd.

De agenda en alle stukken van de algemene vergadering staan op deze link.

Bij de foto:

Alleen bestuursleden waren tijdens het eerste coronajaar 2020 aanwezig op de ledenvergadering, die toen in het clubgebouw werd gehouden. In 2021 wordt de vergadering op dezelfde manier georganiseerd.

Foto: Noordoost.nl

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000