header-toss.jpg

210407 TVA ALV bestuur 450Twee ervaren krachten zijn uit het bestuur van Tennisvereniging Akkrum vertrokken: voorzitter Herman Bierma en penningmeester Ernst Beek. Beiden bekleedden al eerder een bestuursfuncties en bleven langer dan de termijn die ervoor stond. Bierma was zeven jaar voorzitter en Beek zes jaar penningmeester.

In een afscheidswoordje dankte bestuurslid Herman Stokman de beide scheidende bestuursleden voor hun inzet. Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 7 april 2021, die vanwege de coronacrisis voor het tweede achtereenvolgende jaar in corona-opstelling werd gehouden: alleen met bestuur en zonder leden.Stokman memoreerde een hele serie projecten die in de bestuursperiode van de scheidende voorzitter en penningmeester zijn gerealiseerd of in gang gezet. Hij noemde onder andere de aanschaf van nieuwe lichtmasten, nieuwe riolering, het vernieuwen en de ombouw van het hekwerk, de viering van het veertigjarig bestaan en de befaamde nieuwjaarstoespraken van de voorzitter. Ook de steunaanvragen vanwege de coronacrisis en bij de Rabobank zorgen er mede voor dat de vereniging er financieel goed voorstaat. ,,Het is altijd met veel flair en grote inzet van jullie zijde gebeurd’’, aldus Stokman.

Herman Bierma zei met plezier de afgelopen zeven jaar het voorzitterschap te hebben vervuld. Opvallend noemden hij en penningmeester Ernst Beek dat in het bestuur ,,helemaal geen gedonder’’ is geweest. ,,Het geeft me heel veel voldoening. Het was gewoon leuk, heel leuk’’, aldus Bierma. Beek was het roerend met hem eens: ,,We hadden wel verschil van inzicht, maar we hebben nooit echt problemen met elkaar gehad”.

Twee nieuwe bestuurders werden direct tijdens de ledenvergadering benoemd. Rikus Rudolphi en penningmeester Geert Couperus draaien al een paar maanden in het bestuurd mee. Zij worden ook de komende tijd nog door hun voorgangers ondersteund. ,,We zijn al mooi ingewerkt en gaan ethiousiast verder. We hebben er zin in.''

Notulen

Op verzoek van Liesbeth van der Heide doet het bestuur een toezegging gestand om de notulen in concept zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de leden beschikbaar te stellen. Ze worden in de volgende ledenvergadering in 2022 definitief vastgesteld. Voor de liefhebbers zijn ze op deze link te lezen. Twee leden stelden via de mail schriftelijk vragen. Het bestuur antwoordde per kerende mail. De betreffende mailwisseling staat op deze link.

 

Bij de foto’s:

De nieuwe bestuursleden Geert Couperus (links) en Rikus Rudolphi zijn tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot respectievelijk penningmeester en voorzitter. Ze draaien al een aantal maanden mee in het bestuur.

210407 TVA ALV nieuwe vz penningmeester 450

 

Uit handen van secretaris Kees Keuning kregen voorzitter Herman Bierma en penningmeester Ernst Beek (foto onder) een VVV-bon als dank voor hun inzet.

210407 TVA ALV afscheid vz HermanBierma 450

210407 TVA ALV penningmeester ErnstBeek 450

Foto's: Noordoost.nl

 

 

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000