16040251_Rackets_in_tas_1200x300.jpg

22040350 Akkrum sportvelden sintelweg UT weiSportclubs in Akkrum pleiten voor één toegangsweg naar het nieuw aan te leggen recreatiepark Tusken de Marren met 95 woningen. Nu nog leidt een verharde weg naar de jachthaven, terwijl een tweede sintelweg voor landbouwverkeer naar de weilanden verderop gaat. De wens kwam naar voren tijdens een gesprek van projectontwikkelaar Bert Rotteveel van TDM Ontwikkeling met betrokken partijen.

De aanleg van twee nieuwe padelbanen op het park van Tennisvereniging Akkrum beperkt de ruimte voor de nieuwe toegangsweg. De weg kan op die plek alleen het tracé van de sintelweg volgen. Anderzijds willen de eigenaren van de beide woningen op de jachthaven de nieuwe weg op zo’n groot mogelijke afstand van hun huis hebben. De sintelweg loopt nu nog pal achter hun woningen langs.

Langs de nieuw aan te leggen toegangsweg, die tot aan de haven op het tracé van de bestaande Ulbe Twijnstrawei loopt en dan overgaat op het sintelpad, zouden zogeheten parkeerkoffers kunnen worden aangelegd. Dat zijn blokjes met vier parkeervakken aan elke kant. Achter het parkeerterrein zou dan een voetpad naar de sportvelden zelf kunnen worden aangelegd. De bestaande greppel blijft om de regenwaterafvoer te garanderen. Voetbalvereniging Akkrum wil de noodtoegang aan de noordzijde van het hoofdveld blijven gebruiken voor trekkers en ander materieel.

De wensen van de sportverenigingen en aanwonenden worden in een verslag van Bert Rotteveel naar de gemeente Heerenveen gestuurd. De sportclubs kregen van hem te horen dat een toegangsweg vanaf de Polsleatwei naar het nieuwe park alleen mogelijk is als er ook plannen voor nieuwbouwwoningen op die locatie zijn. Daar is op dit moment nog geen sprake van, aldus Rotteveel. Stedenbouwkundige Christiaan Visser van de gemeente is bezig met de uitwerking van een concept-plan.

Foto's: Noordoost.nl

Op de plek van de sintelweg langs de sportvelden zouden de zogeheten parkeerkoffers moeten komen; een oprijstrook dwars op de nieuwe weg en vier parkeerplekken aan elke kant ervan.22040351 Akkrum sportvelden sintelweg

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000