header-tennesracket-jongeren.jpg

Op deze pagina staat de lijst met kantinediensten voor de komende voorjaarscompetitie. Als u onverhoopt op een bepaalde dag niet kunt, regel dan zelf een vervanger of wissel van dienst. De telefoonnummers staan achter alle namen. Geef de wisseling ook door aan de kantinecommissie.

Het pûdsje met wisselgeld kunt u tijdens winkelopeningstijden halen bij Freddy Sport & Schoen aan het Heechein. Daar levert de laatste bardienstmedewerker het pûdsje ook weer in. Als de winkel gesloten is, kunt u het pûdsje in de brievenbus deponeren.
De gastspelers krijgen twee kopjes koffie van de vereniging, die op de zogeheten Eigen Verbruik-lijst worden bijgeschreven. De eerste bardienstmedewerker moet drie kwartier voor de aangegeven aanvangstijd aanwezig zijn, zodat u rustig koffie kunt zetten. De spelers worden een half uur voor de aanvangstijden verwacht. De tweede en eventueel derde bardienstmedewerker kan op de aangegeven tijden komen.
De door-de-weekse bardiensten tot 24.00 uur kunnen in overleg met het spelende team eerder worden beëindigd.
Let er op dat u bij het printen alle gegevens goed op papier heeft. Desgewenst kunt u ze voor uw eigen dienst controleren met de versie op de website.

Afkoop bardienst
De bardienst kan worden afgekocht voor een bedrag van 25 euro. Stuur daarvoor een mailtje naar secretariaat@tvakkrum.nl.

 

 

09-04-11 Heren dubbel 45+ zaterdag AKKRUM 1- PARK BRABAND 13.30-15.30 Anne Dijkstra
adijkstra2@wetterskipfryslan.nl
0566-651466 15:30 - 18.30 Alex J. de Haan
alexjdehaan@gmail.com
0654-727557
09-04-11 Gemengd zaterdag AKKRUM 1- OPPENHUIZEN 3 10:00 - 13:00 Janke Hof
a.hof15@kpnplanet.nl
0566-652343 13:00 - 16.00 Kathrien Zijlstra
kathrienzijlstra@chello.nl
0566-650075
12-04-11 Dames dubbel 18+ dinsdag AKKRUM 2- OLDEBOORN 3 13.30-15.30 Anne Dijkstra
adijkstra2@wetterskipfryslan.nl
0566-651466 15:30 - 18.30 Anne Hof
a.hof15@kpnplanet.nl
0566-652343
13-04-11 Heren dubbel 35+ woensdag AKKRUM 2- ORANJEWOUD 3 18.30 - 21:00 Meinard Fransen
meinardfransen@hotmail.com
06-42916495 21:00 - 23.30 Pieter Hania
info@aatrappen.nl
0566-624656
14-04-11 Heren dubbel 50+ donderdag AKKRUM 1- SURHUISTERVEEN 18.30 - 21:00 Colette Govaars
postbus-colette@zonnet.nl
06-50860690 21:00 - 23.30 Ruurd Kramer
kramerrj@xs4all.nl
653165308
16-04-11 Gemengd 35+ zaterdag AKKRUM 1- HAVELTE 1 13.00 - 16:00 Ernst Beek e.beek683@chello.nl 0566-651877 16:00 - 19.00 Jens Kerkhof
j.kerkhof20@chello.nl
0566-651370
19-04-11 Dames dubbel 18+ dinsdag AKKRUM 1- GAASTERLAND 3 13.30-15.30 Jan Visser visser.vdlaan@hetnet.nl 0566-650278 15:30 - 18.30 Henk de Boer
h.boer750@chello.nl
0566-650345
20-04-11 Heren dubbel 35+ woensdag AKKRUM 1- KREILEN 2 18.30 - 21:00 Nicoline Koers
nicoline_koers@hotmail.com
0566-650520 21:00 - 23.30 Angelique Tuinman
wijzewoorden@yahoo.com
0566-653896
21-04-11 Heren dubbel 50+ donderdag AKKRUM 2- BEAMPIPERS 5 18.30 - 21:00 Nel Gorter klaas_gorter@planet.nl 0566-652175 21:00 - 23.30 Janna Atsma
sietzeenjanna@hetnet.nl
0513-461226
23-04-11 Heren dubbel 45+ zaterdag AKKRUM 1- NIEUWLEUSEN 1 13.30-15.30 Kees Keuning
Kees.Keuning@dhl.com
0566-652878 15:30 - 18.30 Bernhard Kraan 0566-650868
23-04-11 Gemengd zaterdag AKKRUM 1- STIENS 3 10:00 - 13:00 Agnes Kruiper
agneskruiper@gmail.com
0566-652880 13:00 - 16.00 Remko Dijkstra
remkoencarla@kpnplanet.nl
0566-650079
26-04-11 Dames dubbel 18+ dinsdag AKKRUM 2- FRANEKER 6 13.30-15.30 Ton van Zijp
a.zijp3@upcmail.nl
0566-651435 15:30 - 18.30 Wim van Tricht
wim.van.tricht@nutreco.com
0566-653746
27-04-11 Heren dubbel 35+ woensdag AKKRUM 2- BOORNBERGUM 18.30 - 21:00 Rikus Rudolphi
info@itpolderhus.nl
06-18817351 21:00 - 23.30 Mireille Bothof
mbothof@hotmail.com
06-50604894
28-04-11 Heren dubbel 50+ donderdag AKKRUM 1- WARGA 1 18.30 - 21:00 Jan Vrielink
Jan.Vrielink@nutreco.com
0566-652709 21:00 - 23.30 Fred Zondervan
fredzondervan@hetnet.nl
0566-650180
10-05-11 Dames dubbel 18+ dinsdag AKKRUM 1- FRANEKER 5 13.30-15.30 Frans Rohling
f.rohling@zonnet.nl
0566-650524 15:30 - 18.30 Freek Klijnsma
f.klijnsma@kpnplanet.nl
0566-689579
11-05-11 Heren dubbel 35+ woensdag AKKRUM 1- BUITENPOST 3 18.30 - 21:00 Sandra Lettinga
slettinga@kromhout.com
0566-650855 21:00 - 23.30 Alex Ziel
alexziel@chello.nl
0566-650679
12-05-11 Heren dubbel 50+ donderdag AKKRUM 2- LEECHKAMP 2 18.30 - 21:00 Olga de Groot
o.grootroodt@upcmail.nl
0566-841946 21:00 - 23.30 Gerry van der Meer
vande241@planet.nl
0566-688563
14-05-11 Gemengd 35+ zaterdag AKKRUM 1- IN ET HOOLT 1 13.00 - 16:00 Ate Feenstra
ate.feenstra@hetnet.nl
0566-652346 16:00 - 19.00 Henk de Jager
hhjdejager@chello.nl
0566-652587
17-05-11 Dames dubbel 18+ dinsdag AKKRUM 1- GREVELING 2 13.30-15.30 Maarten Bijker
bijkers@hetnet.nl
0566-651590 15:30 - 18.30 Anne Sybesma
a.sijbesma2@chello.nl
0566-651519
18-05-11 Heren dubbel 35+ woensdag AKKRUM 1- FRANEKER 10 18.30 - 21:00 Sjoerd de Jong dejong78@online.nl 0566-650906 21:00 - 23.30 Koosje Zeeders
ibderoerganger@vcoheerenveen.nl
06-42916594
19-05-11 Heren dubbel 50+ donderdag AKKRUM 2- TILSTER T.C. 1 18.30 - 21:00 Riek Klijnsma
f.klijnsma@kpnplanet.nl
0566-689579 21:00 - 23.30 Regien van den Berg
regien.vdberg@chello.nl
0566-650878
21-05-11 Heren dubbel 45+ zaterdag AKKRUM 1- KJLTC 1 13.30-15.30 Paul Muskens p.muskens@hotmail.com 06-21513767 15:30 - 18.30 Tineke Smit
r.smit10@chello.nl
0566-840260
21-05-11 Gemengd zaterdag AKKRUM 1- DAMWÂLD 3 10:00 - 13:00 Johannes Terpstra
j.terpstra2@chello.nl
0566-652507 13:00 - 16.00 Herman Bierma
h.bierma@hetnet.nl
0566-652338
24-05-11 Dames dubbel 18+ dinsdag AKKRUM 2- GROUW 2 13.30-15.30 Jan Boshuis
jan mail@boshuis.eu
0566/631640 15:30 - 18.30 Cor van de Meer
c.v.d.meer21@kpnplanet.nl
0566-651367
25-05-11 Heren dubbel 35+ woensdag AKKRUM 2- FRANEKER 9 18.30 - 21:00 Anneke Goerres
a.goerres@chello.nl
0566-651139 21:00 - 23.30 Zus van der Heide
jan.vanderheide@hetnet.nl
0566-651756
26-05-11 Heren dubbel 50+ donderdag AKKRUM 1- SMALHORST 1 18.30 - 21:00 Wim van Tricht
wim wimvantricht@live.nl
0566-653746 21:00 - 23.30 Eddy Wink
nfo@switch-akkrum.nl
0566-651890
28-05-11 Gemengd 35+ zaterdag AKKRUM 1- NIENOORD 1 13.00 - 16:00 Ad van Dorrestein
ad.van.dorrestein@gmail.com
0566/653483 16:00 - 19.00 Philip Schippers
philipschippers@gmail.com
0566-652260
01-06-11 Heren dubbel 35+ woensdag AKKRUM 2- IJLST 3 18.30 - 21:00 Alli Smiet alli smiet@hetnet.nl 0566-651155 21:00 - 23.30 Mien van der Meer
c.v.d.meer21@kpnplanet.nl
0566-651367
04-06-11 Gemengd 35+ zaterdag, AKKRUM 1- SLEEN 1 13.00 - 16:00 Jitske Tuimaka mahanatuimaka@hotmail.com 0566-650309 16:00 - 19.00 Anne Dijkstra
adiijkstra2@wetterskipfryslan.nl
0566-651466
09-06-11 Heren dubbel 50+ donderdag AKKRUM 1- TEN WOUDE 1 18.30 - 21:00 Corinne Bos
corinne.bos@zonnet.nl
06-29414100 21:00 - 23.30 Oscar Bohlander
oscarbohlander@hotmail.com
0566-652441


f.klijnsma@kpnplanet.nl

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000