header-tennesracket-jongeren.jpg

20240106 NieuwJaarsborrel 0 c HermanStokman 1000Tennisvereniging Akkrum zet komend jaar in op het werven van vrijwilligers voor de verschillende commissies. Sinds zijn aantreden twee jaar geleden heeft het bestuur een flink aantal taken naar zich toegetrokken, waardoor de inzet van leden achterbleef. ,,We moatte ús dat oanlûke en wolle dat yn it nije jier ombûgje’’, vertelt voorzitter Rikus Rudolphi naar aanleiding van zijn oproep tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Het vertrek van onder andere Herman Stokman als bestuurslid, Elly Tijsma uit de jeugdcommissie en Sandra Lettinga uit de kantinecommissie noopt het bestuur tot actie. In de afgelopen periode zijn meerdere vrijwilligers om uiteenlopende redenen met hun werkzaamheden gestopt. Het invullen van de vacatures vergt de nodige inspanning.

,,We hebben in 2024 veel te doen’’, constateert voorzitter Ruldphi. Behalve een nieuw bestuurslid wordt ook gezocht naar leden voor de jeugdcommissie, waarin al eerder nog een vacature was, de kantinecommissie, de activiteitencommissie, de groencommissie en onderhoudscommissie. De activiteitencommissie bestaat uit een los-vaste groep leden, die per evenement een hand helpt. Daar ziet het bestuur liefst ook meer vaste commissieleden.

Klussendagen
De afnemende belangstelling voor de klussendagen, waarvoor alle leden bij toerbeurt werden uitgenodigd, leidt ook tot maatregelen. Het bestuur presenteert daarvoor een nieuw onderhoudsplan.

Met 175 leden zit Tennisvereniging Akkrum op ongeveer de helft van het ledental dat in de hoogtijdagen werd bereikt. Dat was vlak nadat Nes (H) zo’n beetje was volgebouwd. Het ledental is de laatste twee jaar gestabiliseerd. ,,We willen iedereen actief bij de club betrekken en hen ook duidelijk maken dat de club van ons allemaal is. Dat vraagt van iedereen ook een actieve inzet.’’

Foto's: Herman Stokman en Colette Govaars

20240106 NieuwJaarsborrel 1 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 1 c HermanStokman 100020240106 NieuwJaarsborrel 2 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 2 c HermanStokman 100020240106 NieuwJaarsborrel 3 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 3 c HermanStokman 100020240106 NieuwJaarsborrel 4 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 4 c HermanStokman 100020240106 NieuwJaarsborrel 5 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 5 c HermanStokman 100020240106 NieuwJaarsborrel 6 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 6 c HermanStokman 100020240106 NieuwJaarsborrel 7 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 9 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 10 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 11 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 12 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 13 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 14 c ColetteGovaars 100020240106 NieuwJaarsborrel 15 c ColetteGovaars 1000

 

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000