header_corona_afstand_houden_300.jpg

230218 TVA Materialenberging slaaie HermanStokman 1000Scheidend bestuurslid Herman Stokman verzette in de afgelopen jaren heel wat werk,Nieuwe vrijwilligers binnen Tennisvereniging Akkrum staan klaar om het bestuur en de commissies te versterken. Daarmee worden soms lang openstaande vacatures opgevuld, terwijl ook wisselingen van de wacht plaatsvinden. Scheidend bestuurslid Herman Stokman, die de technische zaken behartigde, heeft Willem Kraaij als potentiële opvolger. Simon de Roo is kandidaat als vijfde bestuurslid. De leden stemmen op 4 april 2024 tijdens de jaarvergadering over het bestuursvoorstel.

Voorzitter Rikus Rudolphi benadrukt dat de leden in de diverse commissies zeker nog hulp kunnen gebruiken. De zittende commissieleden kijken ook rond en proberen een groep los-vaste vrijwilligers om zich heen te verzamelen. Zodra alle commissies een coördinator hebben, worden overige leden uitgenodigd om een eerste en tweede keuze te maken voor de werkzaamheden en activiteiten, waarbij ze wel eens mee willen helpen. ,,As jo lid fan in feriening binne, dan mei der wol wat fan jo ynset frege wurde. Mei syn allen moatte wy it dwaan’’, aldus Rudolphi.

Groenonderhoud
De coördinatie van de groenwerkzaamheden komt in handen van Tjalf Vermij. Hij is ervaren in het groenonderhoud en zal alle taken zoveel mogelijk onder leden verdelen. De klussendagen, die sinds een paar jaar vier of vijf keer werden gehouden, vervallen. Daarvoor in de plaats krijgt iedere vrijwilliger de mogelijkheid om onderhoudswerkzaamheden op een voor hem of haar geschikt tijdstip uit te voeren. Tjalf Vermij zal daarin sturen.

Onderhoud gebouwen
Voor het onderhoud van de gebouwen zoekt het bestuur nog een kandidaat, die de coördinatie van de werkzaamheden wil oppakken.

Kantinecommissie
De taken van de kantinecommissie worden met ingang van dit seizoen door Renate van der Velde en Erick Kroeze overgenomen.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit een groep vrijwilligers, die als het nodig is in actie komen. De samenstelling varieert per activiteit.

Baanveegploeg
De baanveegploeg onder leiding van Herman Bierma is op zich al relatief groot, maar kan nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken. Periodiek slepen de ploegleden op een trekkertje met borstel en bezem de baan, terwijl ook andere werkzaamheden inzake het baanonderhoud worden opgepakt.

Meer informatie over bestuur en commissies staan op deze pagina.

Foto's: TVA en Noordoost.nl

 

16 september 2009: De woensdagochtendploeg krijgt baanveeginstructies. Met van links naar rechts Maarten Bijker, Freek Klijnsma, Anne Sijbesma, baancommissaris Willem Kraaij, Frans Rohling en Henk de Boer. Zij krijgen uitleg van DEM-medewerker Wietse HospesOnderhoud banen

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000