16040251_Rackets_in_tas_1200x300.jpg

240306 Akkrum Tennis locatiepadelbanen 2 1000Bomen en struiken op de beoogde locatie voor de nieuwe padelbanen zijn al weggehaald.De plannen voor twee padelbanen van Tennisvereniging Akkrum zijn reden voor een geluidsonderzoek op sportpark De Meine in Akkrum. De gemeente Heerenveen heeft daartoe opdracht gegeven. Onderzocht wordt hoe de nieuwe racketsport zich tot de omgeving verhoudt en er eventueel geluidswerende maatregelen nodig zijn. In het uiterste geval zou rondom de nieuwe padelbanen een vijf meter hoge wand worden aangelegd om geluidsoverlast voor de bewoners van beide woningen op de haven te voorkomen.

Een medewerker van onderzoekbureau Sirius Geluid en Milieu uit Zandhuizen heeft inmiddels meerdere bezoeken aan het sportcomplex gebracht. Geluidsmetingen zijn niet nodig. Het bedrijf gebruikt een driedimensionaal rekenmodel voor de verwachte geluidsbelasting in de omgeving. De gemeente neemt ook Voetbalvereniging Akkrum in het onderzoek mee.

Het onderzoek vindt plaats vanwege de aanvraag van een omgevingsvergunning voor twee padelbanen aan de kopse kant van de eerste twee banen van de tennisvereniging. De ruimte daar is beperkt vanwege de toekomstige weg naar de nog aan te leggen uitbreiding van recreatiepark Tusken de Marren. De voorkeur van Tennisvereniging Akkrum gaat uit naar die locatie.

Tennisbanen opschuiven
Een alternatief is dat de drie bestaande tennisbanen, die over vier jaar zo’n beetje aan het eind van hun levensduur zijn, naar die plek opschuiven en de padelbanen tussen het oefenveld van de voetbalclub en de tennisbanen worden gerealiseerd. Zekerheid over die oplossing is er allerminst. De tennisclub wacht eerst de uitkomsten van het geluidsonderzoek af en gaat dan verder met de plannen.

Kosten
De kosten voor twee padelbanen in Akkrum bedragen naar verwachting zo’n 120.000 tot 130.000 euro. Twee jaar geleden hield de tennisvereniging nog rekening met een investering van in totaal zo’n 90.000 euro. Met subsidies kunnen de totale kosten voor de club naar verwachting worden beperkt.

Foto's Noordoost.nl

De woningen op het haventerrein (op de achtergrond liggen op minder dan vijftig meter afstand van de locatie waar de padelbanen mogelijk komen. Verschillende richtlijnen worden gehanteerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert een minimale afstand van vijftig meter, terwijl de Stichting Geluidshinder 130 meter aanhoudt.240306 Akkrum Tennis locatiepadelbanen 1000

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000