17020858_Koukleumenopdebank.jpg

2024 04 04 ALV overzicht2

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Akkrum was met een kleine dertig aanwezige leden goed bezocht. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond. Tijdens deze avond kwamen interessante onderwerpen aan bod op het gebied van de nieuwe vrijwilligersstructuur en de toekomstplannen van Tennisvereniging Akkrum.

Na de opening van de vergadering werd er eerst nog even stil gestaan bij het prachtige artikel in de Leeuwarder Courant over Anne Sijbesma en de organisatie van het seniorentennis in Akkrum.

Tijdens de vergadering werd er afscheid genomen van bestuursleden Herman Stokman en Jildou van der Schaaf. Voor hun bewezen diensten ontvingen zij een presentje van onze voorzitter Rikus Rudolphi. Gelukkig zijn er twee enthousiaste vervangers gevonden in de personen van Willem Kraaij en Simon de Roo.

Gezien de oplopende kosten van onze verenging werd er ook gestemd over een contributieverhoging vanaf 1 januari 2025. Alle aanwezige leden konden zich hier in vinden en daardoor is er besloten om de contributie van de volwassen met € 1,- te verhogen naar € 13,75 per maand en het contributiedeel van de jeugd met € 0,50 per maand te verhogen.

De notulen waarin alle details van de vergadering staan beschreven worden op korte termijn verstuurd naar alle leden.

Foto's: Tennisvereniging Akkrum

2024 04 04 ALV overzicht1

2024 04 04 ALV JildouvanderSchaafaanhetwerk

 

Jildou van der Schaaf (rechts) neemt afscheid van het bestuurf.2024 04 04 ALV Jildouafscheid

Voorzitter Rikus Rudolphi (l) bedankt scheidend bestuurslid Herman Stokman.20240404 ALV afscheidHermanStokman

 

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000