header-zonnepanelen.jpg

Tennisvereniging Akkrum gaat de samenwerking met andere tennisclubs in de regio niet aan. Ideeën van de landelijke bond KNLTB om de gevolgen van het dalende ledental op te vangen, werden tijdens de algemene ledenvergadering op 22 februari jongstleden weggestemd. Met zo'n 250 leden en een gezonde begroting kan de vereniging best op eigen kracht verder, was de conclusie.

Voorzitter Jan Vrielink zwengelde de discussie aan, omdat de KNLTB momenteel nogal actief is als het om de levensvatbaarheid van verenigingen gaat. De bond besteedt veel aandacht aan de mogelijkheden voor samenwerken van verenigingen uit dezelfde buurt, met name op gebied van lessen – meer spelers van hetzelfde niveau in een les – en toernooien voor met name de jeugd. De discussie over het onderwerp duurde niet lang. ,,We moeten van onze eigen sterkte uitgaan en van daaruit doorgaan zoals we nu doen.''

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000