16040252_ballenstapel_1200x300.jpg

De toegangsweg naar de sportvelden in Akkrum wordt mogelijk nog dit jaar opnieuw geasfalteerd. Kuilen en afbrokkelend asfalt zorgen soms voor gevaarlijke situaties voor spelers en bezoekers. De gemeente Boarnsterhim wil de weg tegelijkertijd met de opknapbeurt van de voetbalvelden later dit jaar aanpakken. Ook richtingwijzers in het dorp – voor zowel voetbal als tennis – worden dan wellicht geplaatst.

Met de maatregel wordt een lang gekoesterde wens van zowel de voetbalvereniging als Tennisvereniging Akkrum in vervulling gebracht. ,,Het is een extreem slecht stukje weg. Een van de slechtsten in het dorp'', vertelt ambtenaar Ronald Stegink van de afdeling Openbare Werken. Hij reageert naar aanleiding van een brief van een van de leden van Tennisvereniging Akkrum, die op persoonlijke titel burgemeester Ton Baas van Boarnsterhim aanschreef. Daarin wees de briefschrijver op de fraaie bebording en ontsluitingswegen rondom het sportpark in Grou en de belabberde situatie in Akkrum.

Op zijn vroegst in juni start de renovatie van de voetbalvelden. De parkeerterreinen, die nu verhard zijn en regelmatig vol met grote plassen water staan, worden dan ook geasfalteerd.

Bordjes in het dorp om bezoekers van het sportveldencomplex de weg te wijzen, moeten er ook hoognodig komen. De voetbalvereniging heeft zelf al houten richtingwijzers geplaatst. Tennisvereniging Akkrum wist een richtingwijzerbord van buurgemeente Skarsterlân te verschalken. Het is nog even de vraag of de beide sportverenigingen de borden zelf moeten betalen of dat de gemeente de kosten voor haar rekening neemt.

Het opknappen van de toegangsweg naar het Akkrumer sportcomplex heeft zo lang op zich laten wachten, omdat de weg onder de bestemming “sportvelden” valt en een lage prioriteit heeft. Met de verantwoordelijk wethouder gaat Stegink op zoek naar geld voor de opknapbeurt.

 

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000