header_corona_afstand_houden_300.jpg

De jeugdcommissie heeft besloten TV Akkrum tennishoezen aan te schaffen voor de jeugdleden van de tennisvereniging die 10 jaar of ouder zijn en die volwaardig lid zijn (dus geen actielid).

Dit is mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de jeugdsponsor-aktie van de Poiesz in maart 2010.

Deze TV Akkrum tennishoezen krijgen jullie van de tennisvereniging in bruikleen.

Aangezien de TV Akkrum tennishoezen niet goedkoop zijn en we ze graag voor langere periode door de jeugdleden willen laten gebruiken, hebben we daarom een aantal bruikleenregels opgesteld.

Graag deze regels goed lezen:

1. Je krijgt de TV Akkrum tennishoes in bruikleen. De TV Akkrum tennishoes blijft altijd eigendom van de TV Akkrum.

2. De TV Akkrum tennishoes mag alleen gebruikt worden bij doeleinden die met de vereniging te maken hebben. De TV Akkrum tennishoes mag tijdens andere (privé)activiteiten nooit worden gebruikt.

3. De TV Akkrum tennishoes gebruik je altijd tijdens wedstrijden (competitie).

4. Op de TV Akkrum tennishoes mogen geen teksten, emblemen en stickers worden aangebracht, zoals namen of iets dergelijks.

5. Indien de TV Akkrum tennishoes beschadigd of vermist is, moet je dit zo snel mogelijk melden aan een jeugdcommissielid.

Indien de TV Akkrum tennishoes beschadigd is, zullen passende maatregelen worden genomen. Deze maatregel zal door de jeugdcommissie van de TV Akkrum worden bepaald.

Wanneer de TV Akkrum tennishoes verloren of vermist is, dient er een bijdrage van € 20,00 worden betaald door de speler, ouders of verzorgers.

6. Mocht je je afmelden als lid van de TV Akkrum dan moet je de TV Akkrum tennishoes zo snel mogelijk inleveren bij een jeugdcommissielid. De namen van de jeugdcommissieleden staan op de website van de tennisvereniging.

7. Indien pas bij het inlevermoment blijkt dat de TV Akkrum tennishoes is vermist of door onjuist gebruik is beschadigd, dient er naast de € 20,00 een extra boete betaald te worden van € 10,00.

8. Ieder lid die een TV Akkrum tennishoes heeft ontvangen, ontvangt via zijn e- mail (of dat van de ouder/verzorger) deze bruikleenregels. Indien je binnen 10 dagen na ontvangst van de e-mail niet gericht reageert over het niet eens zijn met de bruikleenregels, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met de bruikleenregels.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kan je contact opnemen met een jeugdcommissielid.

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000