16040251_Rackets_in_tas_1200x300.jpg

De toegangsweg naar de sportvelden in Akkrum is klaar. De weg is in de klinkers gelegd, voor de nieuwe fietsenstallingen zijn trottoirs aangelegd, terwijl ook de riolering is vernieuwd. De werkzaamheden hebben enkele maanden in beslag genomen en voor tennissers niet tot noemenswaardige overlast geleid. De onderhoudscommissie heeft het verbodsbord voor auto's weer geplaatst, maar sommige bestuurders trekken zich daar niets van aan. Commissielid Fred Zondervan benadrukt dat er op de plek van de fietsenstallingen en ook op de toegangsweg zelf niet mag worden geparkeerd. De weg is bestemd voor calamiteitenverkeer, zoals brand, ziekenauto en politie. De stoep is niet berekend op het gewicht van de auto's. ,,Het is absoluut niet de bedoeling dat er wordt geparkeerd. In voorkomende gevallen zullen we ook handhavend optreden'', aldus Zondervan.

130811 Vernieuwde toegangsweg parkeerverbod 400

(c) Foto: Alex de Haan

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000