16040252_ballenstapel_1200x300.jpg

07102253 Nieuwe banen 400

 

De renteloze lening van leden voor financiering van de derde baan in 1991 wordt nog niet aan het eigen vermogen van Tennisvereniging Akkrum toegevoegd. Het bestuur wil eerst onderzoeken welke formele stappen daartoe moeten worden ondernomen. Ook wil men een lijst met namen van leden, die de renteloze lening van honderd gulden (euro's waren er nog niet) verstrekten.

De discussie tijdens de ledenvergadering op woensdag 9 maart 2016 was pittig. Het voorstel van de kascommissie, Wim van Tricht en Berry Zwaard, haalde het niet zonder meer. Een deel van de aanwezige leden wilde eerst helderheid. ,,De leden van destijds hebben een overeenkomst met de vereniging gesloten. We moeten eerst weten of er eventueel juridische gevolgen kunnen zijn'', was de motivatie.

Reden voor de kascommmissie om met het voorstel te komen is dat 35 jaar na het verstrekken van de lening niemand meer zijn honderd gulden komt opeisen. Na een paar jaar zouden er telkens leden worden uitgeloot en die zouden hun inleg dan weer terugkrijgen. Volgens Wim van Tricht is dat wel gebeurd, maar Fred Zondervan had daar tijdens zijn dertigjarig lidmaatschap niks van gezien.

In totaal hebben tachtig leden een lening van honderd gulden verstrekt. Ze kregen daarvoor een certificaat. Daarmee is een deel van de totale kosten voor de derde baan mee betaald. Mogelijk worden de leden benaderd met de vraag of ze hun geld wellicht terug willen hebben. Het alternatief is dat de ledenvergadering het voorstel van de kascommissie aanneemt en het geld aan het eigen vermogen toevoegt.

--

In oktober 2007 werd het gravel op baan 3 vervangen door kunstgras met kermaisch gravel. De wintervaste banen zorgden ervoor dat de leden van Tennisvereniging Akkrum vrijwel de hele winter kunnen doorspelen.

 

 

 

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000