16040251_Rackets_in_tas_1200x300.jpg

07102253 Nieuwe banen 400Tennisvereniging Akkrum heeft in 1991 haar derde baan aangelegd. Voor een deel is deze baan gefinancierd met een renteloze lening van een aantal leden van de vereniging, uitgegeven in februari 1991. Deze leningen zouden in de loop van de jaren door middel van uitloting worden afgelost.

Aflossing heeft tot nu toe nooit plaatsgevonden. Sterker nog: nergens is in het archief meer na te gaan aan wie destijds een certificaat (bewijs) van de lening is afgegeven. Het gaat om renteloze leningen van 100 gulden per stuk ofwel 45,38 euro.

In de algemene ledenvergadering van 9 maart 2016 heeft de kascommissie het voorstel gedaan om het totaalbedrag van de renteloze leningen (€ 4.118) toe te voegen aan het kapitaal van de vereniging. In de discussie over het voorstel bleek dat de algemene vergadering dat in beginsel goed vindt, mits de certificaathouders – voor zover die nog kunnen worden achterhaald – daarover worden gehoord.

Vanwege het ontbreken van de lijst met certificaathouders doet het bestuur een oproep aan de certificaathouders zich bij penningmeester Ernst Beek (penningmeester@tvakkrum.nl) te melden met het origineel van het certificaat of een kopie daarvan. U kunt daarbij aangeven hoe u denkt over het voorstel van de kascommissie.

Certificaathouders kunnen tot 1 januari 2017 reageren. Het bestuur legt in de algemene ledenvergadering van begin 2017 de binnengekomen reacties voor aan de leden voor definitieve besluitvorming.

Bij de foto:

Alledrie tennisbanen in Akkrum werden op 22 oktober 2007 van ?? voorzien, tapijt met keramisch gravel. Op de foto rollen twee medewerkers van Ingenieursbureau Oranjewoud in Heerenveen het tapijt uit over baan 3. (Foto: Noordoost.nl)

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000