header-zonnepanelen.jpg

190105 Anne Sijbesma lid van verdienste 450Met algemene stemmen is Anne Sijbesma (83) tot lid van verdienste van Tennisvereniging Akkrum benoemd. Hij heeft zich op bijzondere wijze verdienstelijk voor de club gemaakt. Net als Fred Zondervan, die bij zijn afscheid tot erelid werd benoemd, is Sijbesma een mooi voorbeeld van de supervrijwilliger, aldus voorzitter Herman Bierma.

,,Als geen ander’’ organiseert Sijbesma de gezellige en sportieve toernooien binnen Tennisvereniging Akkrum. Hij nam de rol over van Folkert Stuurman. Bierma noemde als voorbeeld de drukbezochte maandagochtendgroep voor zestigplussers, de vijf midzomertoernooien in juli en augustus en de donderdagmiddag- en zondagochtendcompetities. ,,Altijd leuk, omdat jij de samenstelling van de koppels zo probeert uit te kienen dat spannende wedstrijden ontstaan. Dat geeft de deelnemers natuurlijk de meeste voldoening.’’

Anne Sijbesma was ook jarenlange aanvoerder van zijn team, dat aan de voorjaarscompetitie deelnam. ,,Met slimme strategisch, tactische trucs en analyses van de kracht van de tegenstanders aan de hand van jarenlang bewaarde wedstrijdformulieren, wist hij zijn team Akkrum I 55-plus tot grote hoogten te stuwen.’’

,,Tot het moment dat dat team zou promoveren naar de eerste klas'', aldus Bierma, ,,Toen heeft Sijbesma eigenhandig en met pen een brief geschreven aan de KNLTB met het verzoek om niet te hoeven te promoveren. ,,Ja, verklaarde Anne later: Dat nivo wie my fierstente heech. Dat kin ik net mear berinne. Een paar jaar later viel zijn team uit elkaar door ziektes en uitval. Een ander team nam alsnog deel in de eerste klasse en werd daar prompt kampioen.’’

,,Anne, do hast hûnderten oeren yn it toernoaiwurk stutsen. Do dochst dat mei nocht. Mar it bestjoer is fan betinken dat soks mei een ekstra stik wurdearring beleand wurde moat. Do bist de bepalende faktor as it giet om gesellichheid. En dêrom ha ik út namme fan it bestjoer een doaske sigaren kocht. En dat wol ik mei hiel folle tank en wurdearring oan dy jaan.’’

Bierma had nog een verrassing voor Sijbesma in petto. ,,Als lid van verdienste heb je alle rechten die gewone leden ook hebben, maar bijzonder is dat je geen contributie meer betaalt. Dus het quotum sigaren kan fors worden opgeschroefd zonder financiële consequenties.’’

Bij de foto:

Voorzitter Herman Bierma (l) somt de waslijst aan activiteiten op, die reden waren om Anne Sijbesma (m) te benoemen tot lid van verdienste van Tennisvereniging Akkrum.

Foto: Noordoost.nl

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000