header-zonnepanelen.jpg

De algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Akkrum is op woensdag 27 maart 2019. Aanvang is 20.00 uur.

Op de agenda staan de reguliere zaken, zoals de bespreking van de notulen en de verschillende jaarverslagen. Meest in het oog springt de herverkiezing van bestuursleden. Herman Bierma heeft te kennen gegeven te willen stoppen als voorzitter, maar een geschikte opvolger is nog niet gevonden. Bestuurslid Herma Stokman is herkiesbaar.

De agenda, notulen en jaarverslagen staan op deze link.

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000