header-toss.jpg

190402 Ledenvergadering 1 450Tennisvereniging Akkrum lost in 2019 extra af op de lening die voor het clubgebouw is afgesloten. Van de ruim 187.000 staat straks nog 98.000 euro open. De algemene ledenvergadering heeft daartoe besloten.

Penningmeester Ernst Beek informeert eerst of een extra bedrag van 5.000 euro boetevrij mag worden afgelost. Dat bedrag zou dan boven op de jaarlijkse aflossing van 5.000 euro, die al wordt gedaan. Het verzoek kwam van kascommissielid Wim van Tricht. Tijdens de jaarvergadering drie jaar geleden drongen de leden ook al aan op snelle aflossing, omdat de vereniging voldoende geld op de spaarrekening heeft staan. ,,Je bent een dief van jezelf als je duizenden euro's op een rekening laat staan, die niks oplevert, terwijl je aan de andere kant flink moet betalen. Zo snel mogelijk aflossen is dan de enige optie'', klonk het samengevat tijdens de ledenvergadering van woensdag 9 maart 2016.

Jaarlijks moet de tennisclub 3.000 euro aan rente betalen. ,,Dat geld kunnen we beter aan leuke dingen besteden’’, aldus voorzitter Herman Bierma.

Lees ook het bericht uit 2016: Tennisclub wil lening snel aflossen

Bij de foto's:

Tien leden bezochten de algemene ledenvergadering op woensdag 27 maart 2019. Een beschamend laag aantal voor een vereniging van ruim tweehonderd leden, aldus Anne Sijbesma (verde van links). Hij riep de deelnemers van de winterse zondagochtendcompetitie op vooral toch mee te beslissen in verenigingszaken, de ledenvergadering te bezoeken en actief mee te draaien in verenigingsverband.

Het bestuur met van links naar rechts pennigmeester Ernst Beek, voorzitter
Herman Bierma en secretaris Kees Keuning.
Bestuurslid Herman Stokman (hij zoekt een opvolger) maakte de foto.

190402 Ledenvergadering 2 450

Foto's Herman Stokman

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000