15112152_nacht_1200x300.jpg

200109 TVA nieuwjaarsrede voorzitter HermanBierma450Met 2019 hebben we een rustig tennisjaar achter de rug met in het algemeen goed tennisweer. 15 teams , waarvan 5 juniorenteams, speelden mee in de voorjaarscompetitie en 13 , waarvan 4 juniorenteams in de najaarscompetitie. Het juniorenteam zondagscompetitie en twee damesteams van de dinsdagavondcompetitie werden kampioen en promoveren. In de najaarscompetitie werd het vrijdagavondteam gemengd dubbel kampioen.

Sijbesma-toernooien
Jammer dat de zomertoernooitjes van Anne Sijbesma te weinig deelnemers hebben getrokken om daaraan ook in 2020 een vervolg te geven. Dat betekent dat we iets meer zelf het initiatief moeten nemen om in de zomer geregeld te tennissen. Op zich moet dat geen probleem zijn: op diverse dagen zijn er tennissers in de weer, die al dan niet via een app afspraken maken om op bepaalde momenten een balletje te slaan. De zondagochtendcompetitie van Anne in het najaar en de winter is nog steeds een succes. Al hebben we soms pech met het weer.

Baanveegploeg
De baanveegploeg doet zijn dingetje. Een keer in de veertien dagen wanen wij ons als boeren en scheuren wij met onze heuse John Deere-trekker kaarsrechte strepen over de banen. En krijgen soms wat hulp van trainer Wilfred Meulman, die in een verloren moment een handje helpt in het vrijmaken van de banen met een bladblazer of onkruid langs de baan te verwijderen.

Commissies
Ook de andere commissies doen voortreffelijk werk. Jeugdcommissie, Kantinecommissie, Activiteitencommissie, Sponsorcommissie, Stormploeg, . Onderbemensd maar toch redden ze het op. Alex de Haan, van de redactiecommissie is er altijd als de kippen bij om alle verenigingsnieuwtjes snel in de nieuwsbrief te zetten, zodat iedereen die dat wil op de hoogte is van het wel en wee van onze vereniging. Willem Kraaij is al jaren samen met Herman Stokman verenigingscopetitieleider. Zonder deze mannen geen competitie.

De onderhoudscommissie is met het vertrek van Fred Zondervan ter ziele. Maar dank zij hulp van individuele leden en een wat steviger beroep op de leden om mee te doen aan klusjesdagen komen we toch een heel eind.

Drainage doorspuiten
De regen speelde ons wel eens parten. Als het langdurig plenst ontstaan plassen, die langer blijven liggen dan vroeger. We zullen eens in overleg met de grootonderhoudsmannen van Antea of het doorspuiten van de drainage kan helpen. Door de nattigheid ligt er relatief veel mos op de baan. Vooral daar waar weinig gelopen wordt. Het helpt als we vooral bij droog weer vegen, zowel machinaal als handmatig. Dus ook langs de uitloopstroken van de banen, waar het meeste mos groeit.

Boomwal
Nattigheid is aan de andere kant onmisbaar voor ons boomwalletje annex windkering. Vorig jaar is tijdens het droge voorjaar een speciale slang aangeschaft, die de boompjes en struiken druppelsgewijs van water moet voorzien. Het werkt.

Breed draagvlak leden
Sportvrienden, ik ben in mijn toespraakje wat meer ingegaan op de technische en financiële zaken die in het afgelopen jaar speelden. Met opzet, want op de afgelopen ledenvergadering waren er maar vijf leden buiten het bestuur die moesten beslissen over onze baanverlichting. Ik vind dat degenen die er niet waren wel erg sterk leunen op een klein gedeelte van onze trouwe leden. Ik heb liever dat het draagvlak wat er bestaat voor een belangrijke beslissing wat breder wordt gedragen.

Neemt niet weg dat ik onderken: het belangrijkste voor leden van onze club is tennissen. Zodra we maar even kunnen. Omdat we er plezier in hebben. Ik wens dan ook iedereen ook in dit jaar weer heel veel tennisplezier.

Graag het glas heffen op een mooi tennisjaar in goede gezondheid, geluk en voorspoed.

Herman Bierma, voorzitter

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000