header-tennisballen.jpg

16122855 Kwiklampen voor tennisbaan 450In zijn nieuwjaarstoespraak ging voorzitter Herman Bierma van Tennisvereniging Akkrum uitgebreid in op de plannen voor nieuwe lichtmasten en led-verlichting. Ondanks de forse investering blijft de financiële positie van bijna tweehonderd leden tellende club goed. Hierna de tekst uit de nieuwjaarstoespraak.

 

,,In het voorjaar werden wij verrast door het omwaaien van een lichtmast langs het oefenveld van onze buurman Voetbalvereniging Akkrum. Als we al dachten dat zoiets onze masten niet zou overkomen, we werden gauw uit de droom gehaald. Onze masten van baan 3 bleken van hetzelfde type als de omgewaaide mast. De gemeente belde ons met het slechte nieuws. Uiteindelijk werden alle masten van het oefenveld afgekeurd en zouden worden vervangen. Ons restte niets anders dan ook onze masten te laten keuren. Dat was duur, maar gaf ook inzicht in wat we moesten doen.

Twee masten van baan 3 worden vervangen. De andere masten werden goedgekeurd en kunnen naar verwachting nog vijftien jaar mee. De volgende stap was het aanvragen van offertes aan gespecialiseerde installatiebedrijven. Met een keus tussen vervangen van de masten alleen en het houden van de huidige conventionele verlichting of LED-verlichting op alle zes masten. Onze algemene ledenvergadering koos voor LED. Veel duurder, maar er is nu nog veel subsidie voor te krijgen.

Punt was dat de landelijke BOSA-subsidie in ons geval alleen achteraf aangevraagd kan worden, dus zodra de installatie en geplaatst en betaald is.
Dat leverde een probleem op voor de penningmeester. Wij moeten dus een groot deel van de kosten voorschieten.

En dan zie je ineens dat op een zonnige zondagochtend na de wedstrijden van de zondagcompetitie aan de koffie met koek, helemaal spontaan zo een achttal van onze leden bereid waren om kortdurend, tot de subsidie uitbetaald zou worden, elk € 1000 renteloos aan de vereniging beschikbaar wilden stellen. Daar werd ik blij van.

Mooie subsidies
Nog blijer werd ik dat wij kort na de algemene ledenvergadering een subsidie kregen van € 1.500 van It Mienskarfûns uit Akkrum voor de aanschaf van LED-verlichting. Een paar dagen later werden we uitgenodigd op het Rabokantoor in Heerenveen. We vielen bijna van onze stoel toen onze aanvraag om een bijdrage uit het RaboCoöperatiefonds werd gehonoreerd met € 7500. Daarmee is ons cashflowprobleem in een keer opgelost.

En dat niet alleen. We zaten daarmee al op het subsidiebedrag waarop wij calculeerden. Als deze gecalculeerde subsidies ook nog los komen dan zijn we als vereniging met LED-verlichting minder geld kwijt dan met het alleen maar vervangen van de masten van baan 3. Inmiddels is de opdrachtbevestiging getekend. Naar verwachting zal eind februari- begin maart met de ombouw van LED verlichting worden begonnen

Financiën rooskleurig
De toegekende bijdragen van It Mienskarfûns en het Rabocooperatiefonds betekent ook dat de financiën van onze vereniging veel minder wordt aangesproken dan we eerst dachten. Dat heeft gevolgen voor de nog openstaande geldlening. Die hoeft niet te worden verhoogd. Wij hebben recent met de Rabobank afgesproken dat onze geldlening van nu nog € 100.000 lineair wordt afgelost in 20 jaar. Dus elk jaar € 5.000 vast aflossen met daarbij een dalend bedrag aan rente. Dat deden we de laatste tien jaar toch al: € 3000 per jaar en daarnaast extra aflossingen.

Onze lening is oorspronkelijk plusminus € 180.000. In de laatste zes jaar is die van € 142.000 naar € 100.000 verminderd. Dat is best fors. En biedt in de toekomst ruimte voor eventuele noodzakelijke investeringen. En biedt de beste garantie op een betaalbare contributie. Kortom, ook financieel ziet het er goed uit.’’

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000