17020858_Koukleumenopdebank.jpg

Sla nu je slag! Jong en oud, ervaren en just beginning. Het 25e Boarnsterhimtoernooi komt er aan. Geef je uiterlijk nog deze week op!

Eind september kun je in vier of vijf dagen lekker dubbelen en voor wie dat wil, ook enkelen. Meet jezelf met andere tennisers in de gemeente. Nu het nog kan. Want als de gemeente Boarnsterhim straks niet meer bestaat, wat betekent dat dan voor het Boarnsterhimtoernooi?! Zorg dat je er nu in ieder geval bij bent!

Woensdag-, donderdag- en vrijdagavond spelen we vanaf 19:00 uur. Zaterdag de hele dag. We spelen op de parken van Akkrum, Jirnsum, Wurdum, Reduzum, Grou, Wergea, en Warten. Op zondag 2 oktober spelen we de eventuele kruisfinales en finales in Grou. Let op: Bij geringe deelname, spelen we alleen op zondag een ééndagstoernooi.

Hoe zit het verder?

- Alle leden van de tennisclubs in Boarnsterhim mogen meedoen. Je kunt ook meedoen met iemand van een van de andere clubs. Zo doet Froukje Porte uit Akkrum bijvoorbeeld mee met haar moeder, die in Grou speelt.

- Je kunt inschrijven in het HD DD en GD.

- Je mag inschrijven in 2 categorieën.

- Deelname kost € 12 per team.

- Je kunt je voor 17 september aanmelden bij Colette Govaars: lever het inschrijfformulier en het inschrijfgeld in, in de groene bus in ons eigen clubgebouw in Akkrum, onder het afhangbord.

Het Boarnsterhimtoernooi valt gedeeltelijk in dezelfde periode als de clubkampioenschappen van Tennisvereniging Akkrum? Met de indeling wordt daar zo veel mogelijk rekening mee gehouden. Kun je mooi oefenen! Heb je speciale wensen. Kun je niet op alle dagdelen? Geef dat dan even aan. Heb je nog vragen? Mail naar ac@tvakkrum.nl

 

Het inschrijfformulier vind je hier. Inleveren in de bus in het clubgebouw of mailen naar ac@tvakkrum.nl

Sla nu je slag! Jong en oud, ervaren en just beginning.
Eind september kun je in vier of vijf dagen lekker dubbelen en voor wie dat wil, ook enkelen, meet jezelf met andere tennisers in de gemeente. Nu het nog kan. Want als de gemeente Boarnsterhim straks niet meer bestaat, wat betekent dat dan voor het Boarnsterhimtoernooi! Zorg dat je er nu in ieder geval bij bent!

Woensdag-, donderdag- en vrijdagavond spelen we vanaf 19:00 uur. Zaterdag de hele dag. We spelen op de parken van Akkrum, Irnsum, Wirdum, Reduzum, Grou, Wergea, Wartena en Wirdum. Op zondag 2 oktober spelen we de eventuele kruisfinales en finales in Grou. Let op: Bij lage deelname, spelen we alleen op zondag een ééndagstoernooi.

Hoe zit het verder?
- Alle leden van de tennisclubs in Boarnsterhim mogen meedoen. Je kunt ook meedoen met iemand van een van de andere clubs. Zo doet Froukje bijvoorbeeld mee met haar moeder, die in Grou speelt.
- Je kunt inschrijven in het HD DD en GD.
- Je mag inschrijven in 2 categorieën.
- Deelname kost € 12 per team.
- Je kunt je voor 17 september aanmelden bij Colette: lever het inschrijfformulier en het inschrijfgeld in, in de groene bus in het clubgebouw (naast afhangbord).

Het Boarnsterhim valt gedeeltelijk binnen dezelfde periode als de clubkampioenschappen? Kun je mooi oefenen! Heb je speciale wensen. Kun je niet op alle dagdelen? Geef dat dan even aan. Heb je nog vragen? Mail naar ac@tvakkrum.nl

[wil je opgaveformulier hier weghalen? >>http://www.tvwirdumswichum.nl/Boarnsterhim2011.html]

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000